Domů » Software » GS5 terminál

GS5 terminál

Mobilná aplikácia GS5 Terminál je určená pre pracovníkov, ktorí robia na predajniach inventúry pomocou ručných terminálov (popr.telefónov). Aplikácia slúži k rýchlemu náhľadu na jednotlivý tovar na vybranej predajni.

GS5 terminál

Aplikácia slúži k rýchlemu náhľadu na jednotlivý tovar
Aplikácia dokáže dohľadať tovar pomocou:
Skenovanie predajného čísla alebo interného kódu
Vyhľadávanie na základe zadaných vyhľadávacich vymedzujúcich podmienok
Aplikácia zobrazuje aktuálnu cenu, zásoby, objem predaja, skladový pohyb, rezervované množstvo a ďalšie
Hlavný prínos aplikácie je ich využitie v rámci inventúr

Informácie

Mobilná aplikácia GS5 Terminál je určená pre pracovníkov, ktorí vykonávajú na predajniach inventúry pomocou ručných terminálov (poprípade telefónov).
Aplikácia slúži k rýchlemu náhľadu na jednotlivý tovar aplikácie GS5 Store na vybranej predajni.
Aplikácia dokáže dohľadať tovar pomocou:
• Skenovania predajného čísla alebo interného kódu
• Vyhľadávania na základe zadaných vyhľadávacích vymedzujúcich podmienok
Aplikácia zobrazuje pre vyhľadaný tovar nsledujúce údaje – aktuálna cena, aktuálna zásoba, objedm dnešného predaja, posledný skladový pohyb, rezervované množstvo, interný kód, externý kód, predajné číslo, veľkosť balenia, sortiment, predajná skupina, predajná podskupina, poznámka, poprípade údaje o aktuálnej predajnej akcii, ktorá je súčasťou vybratého tovaru.
Hlavný prínos aplikácie je jej využitie v rámci inventúr. Pomocou aplikácie je možné vytvárať doklad do úplnej alebo čiastočnej inventúry a to rýchlym skenovaním s následným zápisom množstva.
Akcie, ktoré sú pre danú inventúru umožnené:
• Zápis inventúrneho dokladu – vytváranie inventúrneho dokladu cyklickým vyhľadávanim tovaru s následujúcim zápisom množstva.
• Súpis inventúrnych stavov – zobrazenie zoznamu tovaru, ktorý je obsahom všetkých naskladňovacích dokladov danej inventúry.
• Prehlad inventúrnych dokladov – zobrazenie zoznamu všetkých naskladňovacích dokladov danej inventúry.
• Prehľad inventúrnych rozdielov – zobrazenie zoznamu tovarov, ktoré sú obsahom vyskladňovacích a naskladňovacích dokladov danej inventúry a u každého tovaru je vypočítaný inventúrny rozdiel.
Aplikácia výrazným spôsobom urýchľuje intventúrny proces na predajniach vybavených systémm GS5 Store.

Nezávazná poptávka

Vyplňte a odešlete formulář nebo nám zavolejte +420 267 997 111