Domů » Služba » Kalibrácia a ciachovanie váh

Váhy používané pre predaj tovaru, či pre určovanie hodnoty tovaru alebo jej kontrolu musia byť pre tieto účely riadne úradne overené.

Všetky naše obchodné váhy sú prvotne úradne overené už od výrobcu.

Úradne overenie má vždy platnosť dva roky a platí do konca daného kalendárneho roku a preto je potreba ich pravidelne obnovovať (druhotné overovanie).

U priemyselných zostáv vykonávame spravidla overovanie až po kompletizácii zariadenia.

Všetky tieto úkony Vám radi poskytneme u Vás po celej SR alebo priamo u nás v Trenčíne.

Objednávajte na emailovej adrese:

servis@novum.sk  novum@novum.sk

Alebo na telefónnych číslach:

+421 32 64 00 610   +421 32 64 00 611

Na úradné overenie sa nevzťahuje záruka, pokiaľ priamo nesúvisí s vykonaním záručného servisu.