Domů » Software » GS5 manager

GS5 manager

GS5 manager je moderný nástroj, vhodný predovšetkým ku sledovaniu hospodárenie predajní v reálnom čase odkiaľkoľvek a kedykoľvek

GS5 manager

Mobilný prístup k dôležitým manažerským dátam odkiaľkoľvek

Sledujte online ako si Vaše prevádzky vedú

Sledujte dôležité dáta tržieb, zásob, marží, počtu nákupov alebo priemeru nákupov

Pohľad na jednotlivú predajňu alebo na predajne celkom

Prehľad histórie v dňoch, týždňoch alebo mesiacoch

Podporované verzie Android a iOS.

Informácie

GS5 manager to je rýchly pohľad odiaľkoľvek a kedykoľvek na stav vašej predajnej siete

GS5 manager je moderný nástroj, vhodný predovšetkým ku sledovaniu hospodárenia predajní v reálnom čase.

Aplikácia je dostupná na mobilnom telefone alebo tablete s operačným systémom Android alebo iOS.

Cieľom aplikácie je poskytnúť užívateľovi rýchly online pohľad na jeho predajne odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Základná myšlienka tohoto riešenia je náhľad z mobilného zariadenia na hodnotiace ukazovatele predajne či celé predajné siete.

GS5 Manager je zameraný predovšetkým na dáta o predajoch, toku peňazí a na ďalšie dôležité ukazovatele profitability predajní a celej predajnej siete.

Riešenie je postavené na tesnej spolupráci s centrálou systému GS Store 5.

Môžete sa pozrieť ako na jednotlivé predajne, tak na predajne celkom, ale tiež do histórie v dňoch, týždňoch alebo mesiacoch.

To všetko je online a máte tak reálne dáta a aktuálny prehľad odkiaľkoľvek chcete a kedykoľvek chcete.

Užívateľsky si môžete nastaviť svoj prvý pohľad do aplikácie, spôsob a frekvenciu synchronizácie dát, pohľad na čiastky, či ich chcete vidieť v tisícoch alebo jednotkách a ďalšie zaujímavé vlastnosti.

Hlavné ukazovatele, ktoré vám aplikácia poskytne sú tržby, zásoby, marža, počet nákupov, hodnotu priemernéh nákupu.

Podporované od verzie Android 5 a iOS 11.

Nezávazná poptávka

Vyplňte a odešlete formulář nebo nám zavolejte +420 267 997 111