Domů » Řešení » Kalibrace a cejchování vah

Váhy používané pro prodej zboží, či pro určování hodnoty zboží anebo její
kontrolu musí být pro tyto účely řádně úředně ověřené (ocejchované).

Všechny naše obchodní váhy jsou prvotně úředně ověřené již od výrobce.

Úřední ověření má vždy platnost dva roky a platí do konce daného
kalendářního roku a proto je potřeba jej pravidelně obnovovat (druhotné
ověřování).

Dále váhy připojené k pokladně či pokladnímu systému musí být speciálně
ověřené (certifikované) dle nařízení WELMEC.

U průmyslových sestav provádíme zpravidla ověřování až po kompletaci
zařízení.

Pokud používáte váhu jako pracovní měřidlo, nabízíme také pravidelné
kalibrace včetně vystavení kalibračního protokolu pro účely auditu.

Všechny tyto úkony Vám rádi provedeme u Vás po celé ČR díky síti servisních
středisek anebo přímo na jedné z našich poboček Praze, Brně a Opavě.

Objednávejte na emailové adrese:

servis@novumglobal.eu

Nebo na telefonním čísle:

+420 267 997 100

Na úřední ověření se nevztahuje záruka, pokud přímo nesouvisí s vykonáním záručního servisu.