Domů » Případová studie » Novum Global, a. s. a spolupráce s MP Krásno, a. s.

Informácie

Firma Novum Global, a.s. započala svou spolupráci s MP Krásno, a. s. již v roce 1999, kdy dodala do masokombinátu první automatické vážicí a etiketovací stroje japonské značky DIGI. Podle prostorových možností a požadavků MP Krásno, a. s. byly sestaveny také rozřazovací dopravníky. V roce 2012 byl uveden do provozu pokladní systém pro řízení všech 46 prodejen, ve kterých najdete další produkty firmy Novum Global, a.s., a to například váho-pokladny.

Výsledky spolupráce

Při balení celých kusů salámů dokáže jedna stanice obsloužit až 60 ks/min, pro plátkované a balené zboží je to až 100 balíčků za stejnou dobu. Výhoda zařízení DIGI není však jen o rychlosti. Cílem je odvádět kvalitní práci s co nejnižší chybovostí. Proto zařízení umožňuje pro výstupní kontrolu uvést jméno odpovědného pracovníka linky, které  je na každé etiketě.

Jako výborný pomocník pro řízení prodejen se osvědčil také pokladní systém. Lze říct, že se mimo jiné vytvořila on-line kontrola prodejen, kterou si v MP Krásno také velmi chválí, protože právě díky pokladnímu systému mají nad všemi 46 prodejnami dokonalý přehled.

Názor zákazníka

Poznali jsme to hned – zvýšila se přesnost procesů, poklesly vícenáklady spojené s odstraňováním chyb při etiketování a vkládání zboží do kartonů,“ hodnotí pozitivně možnosti zařízení DIGI Karel Pilčík, majitel MP Krásno, a. s.